Dịch vụ

Thứ 207062020

Last update03:31:04 PM

Back Bạn đang ở trang: Trang chủ Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ Thông phiên dịch

Với sự liên kết với các học viện ngoại ngữ bên Nhật Bản, tập đoàn kinh tế Nhật Bản, cùng đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy cũng như trong thông phiên dịch, trường Nhật ngữ Lapis xin trân trọng giới thiệu dịch vụ Thông phiên dịch song ngữ Nhật - Việt.

 

Dịch vụ Thông phiên dịch bao gồm:

Hướng dẫn du lịch: hướng dẫn tham quan, mua sắm, du lịch.

Tiếng Nhật thông thường: các quy định, văn bản, bài viết thông thường, báo chí, hội thoại, thương lượng kinh doanh đơn giản.

Tiếng Nhật chuyên môn: hội thảo, đàm phán kinh doanh, tài liệu chuyên ngành, sách.

Bảng báo giá dịch thuật - đăng web