Lớp Thông phiên dịch

Thứ 611152019

Last update03:31:04 PM

Back Bạn đang ở trang: Trang chủ Luyện thi Lớp Thông phiên dịch

Lớp Thông phiên dịch

131Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, cũng như thiết kế được nhiều bài học phù hợp với nhu cầu của các bạn học viên để làm giờ học thêm sinh động, tạo hứng thú cho các bạn học viên trong suốt khóa học, trường Nhật Ngữ Lapis thu thập ý kiến của các bạn về lớp Thông Phiên Dịch.

 

1. Xin các bạn phát biểu ý kiến về trường Nhật Ngữ Lapis

2. Xin các bạn đóng góp ý kiến về lớp Thông Phiên Dịch (chương trình học, cách tiếp cận bài học của giáo viên đứng lớp v.v…)