Lịch khai giảng các lớp Nhật ngữ | Du học nhật bản Lapis

Thứ 607032020

Last update03:31:04 PM

Back Bạn đang ở trang: Trang chủ Khóa học tiếng Nhật Lịch khai giảng

Lịch khai giảng

Lịch khai giảng T9.2018

Khai Giảng Lớp

Sơ cấp 1 K104:

Ngày học : Thứ 2, 4, 6 

Thời Gian Học: 19h30 - 21h

Thời gian bắt đàu:17/9/2018

Sơ cấp 1 K105:

Ngày học : Thứ 2, 4, 6 

Thời Gian Học: 17h45 - 19h15

Thời gian bắt đàu:24/9/2018

Sơ cấp 1 K106:

Ngày học : Thứ 3, 5, 7 

Thời Gian Học: 19h30 - 21h

Thời gian bắt đàu:27/9/2018

Sơ cấp 2 K71:

Ngày học : Thứ 3, 5, 7 

Thời Gian Học: 17h45 - 19h15

Thời gian bắt đàu:13/9/2018

Sơ cấp 4 K30:

Ngày học : Thứ 2, 4, 6

Thời Gian Học: 19h30 - 21h

Thời gian bắt đàu:21/9/2018